Archives

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Vacature voor Projectbeheerder bij ILLC/IvI

Target audience: Vooralsnog allen bestemd voor interne UvA kandidaten

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica neemt op haar onderzoeksterreinen internationaal een vooraanstaande plaats in en participeert in een groot aantal samenwerkingsverbanden met zowel universiteiten als het bedrijfsleven. De faculteit telt circa 2.000 studenten en 1.500 medewerkers. Een belangrijk deel van het onderzoek wordt extern gefinancierd door NWO en het bedrijfsleven. In de komende jaren zal de faculteit volledig gehuisvest worden in het Sciencepark Amsterdam. Daartoe is een ambitieus nieuwbouwproject gestart dat in 2007 zal zijn voltooid. Het Sciencepark Amsterdam wordt met de vestiging van de faculteit een van de grootste centra voor academisch onderzoek in Nederland.

De faculteit bestaat uit vier afdelingen, georganiseerd in elf onderzoekinstituten. Het Instituut voor Informatica (IvI) heeft een onderzoeksprogramma dat gericht is op computer- en informatiemethodieken. Het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) bestudeert de fundamentele principes van codering, transmissie en de betekenis van informatie. De nadruk ligt hierbij op natuurlijke en formele talen, maar andere informatiedragers, zoals beeld in muziek, worden ook bestudeerd. Het IvI en het ILLC werken intensief samen.

NWO heeft recent middelen ter beschikking gesteld, middels de HEFBOOM-regeling, om onderzoeksinstellingen op het gebied van de informatica in staat te stellen om hun positie te versterken op het gebied van publieksvoorlichting, ondernemerschap, internationalisering en onderzoekssamenwerking door het inzetten van gekwalificeerd middenkader. De regeling komt goed van pas, want er liggen grote kansen voor de Amsterdamse informatica op het hierboven genoemde Sciencepark. Binnen dit kader hebben onder andere het Instituut voor Informatica en het Institute for Logic, Language and Computation de ambitie om in de loop van de komende jaren een centrum op te zetten voor eScience met een internationale draagwijdte.

Functie-inhoud

Binnen IvI & ILLC is een vacature voor een
Projectbeheerder
voor 20-24 uur per week (voor een periode van drie jaar) vacaturenummer 04-1064

Deze vacature is bedoeld voor interne (UvA-)-kandidaten. Met ontslag bedreigde medewerkers hebben voorrang.

NWO heeft de volgende aandachtsgebieden aangegeven waarvoor het HEFBOOM-fonds kan worden aangewend:

 • organisatie van omvangrijke bijeenkomsten en publieksvoorlichting
 • ondernemerschap en subsidieverwerving
 • internationalisering, in het bijzonder het aangaan van een nieuwe onderzoekssamenwerking
 • management van consortia.

Deze aandachtgebieden zijn alle van belang voor het IvI en het ILLC. Tijdens de aanstelling worden een serie projecten op deze gebieden uitgevoerd. Het doel daarbij is steeds tweeledig. Enerzijds wordt er een concreet probleem opgelost, anderzijds moet de aanpak indalen in de staande organisatie.

Op de NWO-gelden worden twee medewerkers aangesteld. Dr. Bas van Vlijmen is reeds aangesteld. De andere is de medewerker waarvoor middels deze advertentie wordt geworven. Deze vormt de spil bij de uitvoering van de projecten en zal werken onder leiding van en samen met dr. Van Vlijmen.

Taken

De vier bovengenoemde aandachtsgebieden zullen wisselend prioriteit hebben. De werkzaamheden zijn dan ook pluriform en zijn te karakteriseren als een combinatie van secretarieel, administratief, organisatorisch werk en management.

In het bijzonder bestaan de taken uit:

 • organisatie en coördinatie van bijeenkomsten
 • informatie op internet plaatsen en websites controleren op structuur
 • grafische producties begeleiden
 • informatievergaring ten behoeve van voorstellen aan bedrijfsleven en subsidieverstrekkers en ten behoeve van het uitbreiden van contacten in het internationale onderwijs en onderzoek
 • mede opstellen van aanvragen en rapporten
 • mailings verzorgen en databases vullen en beheren ten behoeve van werving en marketing
 • projectadministratie en beheren van budgetten
 • meewerken aan rapportages aan directie IvI, ILLC en NWO.

Eisen

 • hbo/academisch werk- en denkniveau
 • vaardigheid in de Engelse taal in schrift en conversatie
 • werkervaring met geautomatiseerde systemen zoals Microsoft Office, e-mail clients, browsers
 • enige ervaring met HTML, webservices en content management systemen
 • goede sociale/communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en stressbestendigheid
 • signaleren en aanpakken van kansen, nemen van initiatieven.

Inlichtingen

Inlichtingen over deze functies kunnen verkregen worden bij dr. S.F.M. van Vlijmen HEFBOOM-projectleider, e-mail , telefoon 020-525 7584 of 06-24539660.

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst voor de duur van drie jaar bij het IvI. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring, minimaal € 2.283,- en maximaal € 2.834,- bruto per maand bij volledige werktijd.

Sollicitatie

Schriftelijke sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u vóór 15 januari 2005, onder vermelding van het vacaturenummer en 'strikt vertrouwelijk' (linkerbovenhoek envelop), richten aan de UvA/Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Dienst Personeelszaken, ter attentie van mw. A. Crajé, personeelsadviseur, Kruislaan 404, 1098 SM Amsterdam. Solliciteren per e-mail () is eveneens mogelijk.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.