News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

17 December 2004, Cognitieve Linguïstiek Dag, Drift 21, Utrecht

Date: Friday 17 December 2004
Location: Drift 21, Utrecht
Deadline: 10 September 2004

In de afgelopen decennia is er in de taalwetenschap in toenemende mate aandacht besteed aan de relatie tussen taal en cognitie. De Cognitieve Linguïstiek, zoals die is ontwikkeld door o.a. Lakoff, Langacker, Talmy en Fauconnier, beschouwt het menselijk taalsysteem niet als een aparte module, maar als een systeem dat fundamenteel verbonden is met meer algemene aspecten van cognitie. In de analyse van taalverschijnselen wordt een centrale rol toebedeeld aan aspecten als taalgebruik, (culturele) ervaring, en algemene cognitieve processen (zoals analogie en 'image schemas').

Ook in Nederland en Vlaanderen is er steeds meer belangstelling voor deze benadering van taalwetenschap, ook in aangrenzende disciplines als taalbeheersing en psycholinguïstiek. Om die reden wordt op 17 december 2004 een (informele) lezingendag georganiseerd, de Cognitieve Linguïstiek Dag. Het doel van deze dag is om een platform te bieden voor het werk van cognitief georiënteerde taalwetenschappers.

Deadline for submissions: 10 september 2004. For more information, see http://www-uilots.let.uu.nl/events/coglingdag.htm

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.