Archives

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

NWO Open Competition

Het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (GBE) van NWO nodigt onderzoekers met belangstelling op het gebied van de disciplines astronomie, informatica, natuurkunde en wiskunde hierbij uit om onderzoeks-voorstellen in te dienen in het kader van de projectruimte voor de Open Competitie 2003. Het betreft: onderzoeksvoorstellen zonder programmatische randvoorwaarden, eventueel inclusief de voor het onderzoek benodigde apparatuur. investeringsvoorstellen voor kleine- en middelgrote (NWO-M) apparatuur tussen de € 40.000 en € 900.000.

Voorstellen op het gebied van de astronomie, informatica of de wiskunde dienen uiterlijk 29 januari 2003 langs elektronische weg bij het gebiedsbureau Exacte Wetenschappen te worden ingeleverd, zie https://www.iris.nwo.nl/ voor een handleiding.
. Contactpersoon: Boer, Dhr. ir. drs. M. de, tel. 070-3440812, email.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.