Archives

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

13 October 2005, Colloquium Muziekwetenschap, drs. Desmond Haneveer

Speaker: drs. Desmond Haneveer (Rijksuniversiteit Groningen)
Title: Popmuziek en Muziekwetenschap
Date: 13 October 2005
Time: 15:30-17:00
Location: Universiteitstheater, Zaal 301, Nieuwe Doelenstraat 16, Amsterdam

Popmuziek en muziekwetenschap staan met enige regelmaat op gespannen voet. Het ontstaan van het interdisciplinaire popular music studies heeft veel gras voor de voeten van de musicoloog weggemaaid. Het zijn in Nederland vooral de sociologen geweest die met de popmuziek aan de haal zijn gegaan. Door deze sociologische nadruk is onderzoek naar de muziek zelf achtergebleven. Een pleidooi voor de terugkeer van de muziek in de popmuziekwetenschap. Wat kunnen muziekwetenschappers bijdragen binnen het popmuziekonderzoek? Hoe wenselijk is specialisatie binnen een interdisciplinair veld eigenlijk? Hoe kunnen methodes en technieken uit de 'traditionele' muziekwetenschap toegepast worden in popmuziekwetenschap? Hoe kan de muziekwetenschap profiteren van nieuwe inzichten binnen de popular music studies? Wat kunnen academici leren van de conservatoria? En andersom?

Desmond Haneveer doceert muziekgeschiedenis en songwriting aan het Rotterdams Conservatorium. Binnen het kunstvaklectoraat doet hij onderzoek naar onderwijsvernieuwing. Hij werkt aan een proefschrift over Nederlandstalige popmuziek. Als zanger/liedjesschrijver maakt hij platen en treedt op onder het pseudoniem Belker.


Een colloquium over actueel onderzoek op het gebied van de muziekwetenschap vanuit diverse invalshoeken en gebruikmakend van verschillende onderzoeksmethodieken / A colloquium presenting current research in music from a variety of perspectives using different research methodologies. Alle belangstellenden zijn van harte uitgenodigd / You are more than welcome.

Voor meer informatie, zie / For more information, see http://www.hum.uva.nl/mmm/cmw.html#2005

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.