Archives

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

27 March 2007, Schrijfclinic European Research Council Starting Grant

Date: Tuesday 27 March 2007
Time: 9:30-17:00
Location: Roetersstraat 11, Gebouw H, Agora, zaal Symposion

De European Research Council heeft onlangs bekendheid gegeven aan de start van twee subsidieprogramma's voor excellente onderzoekers: ERC Starting Independent researcher Grants en ERC Advanced Investigator Grants. De oproep voor de Starting Grants sluit op 25 april, die voor Advanced Grants komt later dit jaar. De Starting Grant is vergelijkbaar met een VIDI-subsidie van NWO.

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam stimuleert graag de deelname aan de Starting Grant en biedt ondersteuning in de vorm van een schrijfclinic, waarin onderzoekers advies en begeleiding krijgen bij het opstellen van hun voorstel. Dr. Frans van den Beemt neemt met u de succesfactoren door en becommentarieert desgewenst uw voorstel. Hij heeft in 25 jaar een schat aan ervaring opgebouwd, heeft het fenomeen van onderzoeksbeoordeling internationaal onderzocht en is er bovendien op gepromoveerd. Op elk vakgebied analyseert hij concept- onderzoeksaanvragen op inhoud en tactiek. Met zijn analyse en advies kunt u uw scoringskans drastisch verhogen, zo bewijst zijn praktijk.

Aan u de vraag om deze uitnodiging door te sturen naar onderzoekers die mogelijk in aanmerking komen voor de Starting Grant: excellente onderzoekers die 2 tot 9 jaar geleden zijn gepromoveerd.

De Schrijfclinic vindt plaats op dinsdag 27 maart in Amsterdam in het Roeterseiland Complex (Agora, zaal Symposion). U krijgt zicht op aspecten die het succes van uw voorstel kunnen verhogen. Hoe zit de beoordeling bijvoorbeeld in elkaar, wat zijn kenmerken van kwaliteit?

Voor diegenen die dat aandurven kan de conceptaanvraag tijdens het ochtendgedeelte besproken en geanalyseerd worden. De indiener wordt dan verzocht in 5 minuten een presentatie te houden alsof dat voor een beoordelingscommissie zou zijn. De analyse geeft de deelnemers inzicht in wat er zoal te verbeteren valt aan een voorstel. De betrokken indiener krijgt direct, dus al tijdens de workshop, een inhoudelijk advies waarmee de aanvraag sterk kan worden verbeterd.

's Middags zal Frans van den Beemt in een gezamenlijke werksessie ter plekke adviseren over andere conceptvoorstellen. Wij raden u aan uw laptop mee te nemen, zodat u opgedane inzichten meteen kunt verwerken in uw voorstel.

Aanmelding geschiedt per e-mail naar <mailto:> onder vermelding van uw naam, functie, instituut / faculteit en contactgegevens. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar: maximaal aantal deelnemers is twintig. Deelname is kosteloos.

Voor nadere informatie gelieve contact op te nemen met Liaison Office, Selma Hinderdael, telefoon 020 525-5417, e-mail <mailto:> .

Programma

Trainer: Dr. Frans van den Beemt
9.00 - 9.30 Ontvangst en koffie
9.30 - 9.40 Opening
9.40 - 10.45 Wat bepaalt uw succes?
Onderwerpen: ERC: Beoordelingsprocedure; Panel keuze en Keyword keuze; Kenmerken van kwaliteit; Leken en experts; Worden ook excellente onderzoekers afgewezen?; De relatie tussen advies en slaagkans.
10.45 - 11.00 pauze
11.00 - 11.45 case 1 inclusief discussie
11.45 - 12.30 case 2 inclusief discussie
Per case: Deelnemers lezen voorstel bij case 1 (15 min)
Presentatie Principal Investigator (5 min) Commentaar uit zaal (10 min)
Analyse door Frans van den Beemt (10 min)
Vervolg discussie (5 min)
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 17.00 De Clinic: aanscherpen van uw voorstel onder begeleiding van Frans Van den Beemt

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.