Publications by year

PP-2004-18:
Tine Wilde Reflectieve dynamiek in het latere werk van Wittgenstein. Een onderzoek naar verbanden tussen zijn opmerkingen over kleur, aspecten zien en zekerheid
1.Full Text, 2.Abstract.