News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Marie Curie Fellowships & Marie Curie Training Site

Laatste mogelijkheid om binnen 5KP Marie Curie Individuele Fellowships aan te vragen: Het gaat hierbij om Individuele Fellowships om binnen Europa maximaal 2 jaar postdoc onderzoek te doen, of jonge onderzoekers te ontvangen. Om als Marie Curie Training Site aangemerkt te worden, kunnen (delen van) onderzoekinstituten zich aanmelden bij de Europese Commissie. Onderzoek instituten geven aan dat zij op een bepaald onderzoeksthema jonge promovendi uit Europa maximaal één academisch jaar kunnen ontvangen en extra kunnen trainen. De subsidie betreft een beurs voor de fellow en een fee voor de ontvangende Training Site.

Improving Human Potential programma deadline 13 maart 2002
Quality of Life programma deadline 10 april 2002
Environment programma deadline 20 maart 2002
Environment programma Training Site deadline 20 maart 2002

Voor nadere informatie, zie http://www.cordis.lu/improving/fellowships/deadlines.htm, of zoek contact met het Liaison Office van de Universiteit. E-mail: e-lluster@ bdu.uva.nl; telefoon: 525 5417 of fax 525 5242.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.