Archives

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Tweede ronde Mozaiek

(Dutch only)
Met veel genoegen brengt NWO de tweede ronde van het Mozaiekprogramma onder uw aandacht. Dit programma beoogt meer afgestudeerden uit minderheidsgroepen in de wetenschap te laten instromen middels een promotieplaats. In 2004 ging het programma van start. Gelet op de grote belangstelling voor het programma en de hoge kwaliteit van de aanvragen is besloten het programma voort te zetten. Voor de Mozaiekronde van 2005 is 4 miljoen euro beschikbaar, hiermee kunnen ca. 20 promotieplaatsen worden gefinancierd. NWO stelt max. 180.000 euro per plaats beschikbaar. Daarnaast luidt de verwachting dat een aantal universiteiten op centraal niveau extra budget beschikbaar zal stellen voor zeer goede kandidaten die NWO niet kan honoreren.

In het kader van het Mozaiekprogramma krijgt een selectie van maximaal 40 allochtone studenten en afgestudeerden tijdens workshops advies bij het schrijven van een onderzoeksvoorstel. Deze voorstellen worden in competitie extern beoordeeld en degenen met het beste onderzoeksvoorstel worden gehonoreerd met een promotiepositie bij de universiteit. Bij voldoende kwaliteit kunnen er 20 posities worden toegekend.

Het programma staat open voor afgestudeerden en laatstejaars studenten bij een Nederlandse universiteit, die de volledige universitaire opleiding in Nederland hebben gevolgd, of - bij een gedeeltelijke opleiding (alleen universitair Master's of doctoraal) - minimaal 5 jaar in Nederland woonachtig zijn. Daarnaast geldt dat beide ouders zijn geboren in een van de doelgroepenlanden (zie overzicht achterin brochure), of dat zowel de kandidaat zelf als minimaal één van de ouders is geboren in een van deze landen.

Aanmelding is mogelijk tot 10 januari 2005 en een aanbevelingsbrief van de beoogd promotor is vereist. Let er wel op dat de kandidaten deze keer, of hun hele studie in Nederland moeten hebben gevolgd, of minstens 5 jaar aan een stuk in Nederland moeten hebben gewoond.

Gedetailleerde informatie over de doelgroep, procedure en criteria vindt u in de brochure Mozaiek 2005. Brochure en aanmeldingsformulier (en Veelgestelde Vragen) zijn downloadbaar via 'subsidie aanvragen' op de website http://www.nwo.nl/kleurrijktalent/.

Contactpersoon voor het Mozaiekprogramma bij NWO is mw.dr. W.A. van Donselaar, .

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.