Archives

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Jeroen Groenendijk naar NYU

(dutch only)
In het kader van het Visiting Guest- Faculty Programme van de UvA en NYU, is Jeroen Groenendijk tot Visiting Guest Professsor benoemd. Groenendijk, hoogleraar Taalfilosofie, is voorzitter van de leerstoelgroep Logica en taalfilosofie en leider van het onderzoeksproject 'Logic and Language' van het interfacultaire onderzoeksinstituut ILLC.

Het primaire doel van zijn verblijf in New York is om op basis van bestaande contacten en inhoudelijke overlap te komen tot een concreet samenwerkingsverband tussen 'Logic and Language' van het ILLC enerzijds en het NYU Linguistics Department anderzijds. Het secundaire doel is het streven om tot een samenwerkingsverband te komen tussen het ILLC als geheel en departments in de NYU waarmee contacten en inhoudelijke verbanden bestaan.

Groenendijk is van mening dat de beste ingang voor structurele samenwerking bij onderwijs aan en begeleiding van graduate studenten ligt (onderzoeksmasters en PhDstudenten). Zijn eerste prioriteit is dan ook om voor studenten de mogelijkheid te creëren een deel van het programma aan de andere instelling te volgen. Tweede prioriteit is een expliciet kader scheppen voor projectmatige onderzoekssamenwerking van de wetenschappelijke staf.

Om staf en studenten tot samenwerking te inspireren, wil Groenendijk tot slot een serie bilaterale, jaarlijkse workshops organiseren, waar nieuwe plannen voor en ontwikkelingen in het onderzoek worden gepresenteerd, en waar onderzoekers direct in contact komen met elkaar.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.