News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Aanvragen voor Akademie-Colloquia (KNAW)

(dutch only)
Jaarlijks verleent de KNAW financiële en logistieke ondersteuning aan zes Akademie-Colloquia. Doel van een Akademie-Colloquium is het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijke onderzoekers uit binnen- en buitenland op een actueel thema. De deelnemers aan een Akademie-Colloquium zijn met zorg geselecteerde experts. Voor promovendi kan voorafgaand of aansluitend aan het colloquium een een of tweedaagse masterclass worden georganiseerd.

De bijdrage van de KNAW is 16.000 euro per colloquium en 3.500 euro per dag voor een een- of tweedaagse masterclass. Daarnaast levert het Bureau van de KNAW kosteloos organisatorische en administratieve ondersteuning aan de organisator van het Colloquium.

Deadline voor het indienen van aanvragen voor Akademie-Colloquia in 2009 is 1 maart 2008. Voor meer informatie, zie http://www.knaw.nl/cfdata/nieuws/laatstenieuws_detail.cfm?nieuws__id=622

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.