News and Events: Conferences

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

18-20 May 2007, Vierde Vlaams-Nederlands Congres voor Algemene en Speciale Wetenschapsfilosofie, ISVW Leusden, the Netherlands

Date: 18-20 May 2007
Location: ISVW Leusden, the Netherlands
Deadline: 1 February 2007

(dutch only)
Dit congres wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie (NVWF) in overleg met een aantal Vlaamse wetenschapsfilosofen. Op het congres zullen Nederlandse en Vlaamse onderzoekers met een wetenschapsfilosofische ori~ntatie hun onderzoek presenteren met ruime gelegenheid voor discussie en informele contacten. Naast onderwerpen uit de algemene wetenschapsfilosofie, kentheorie en methodologie kunnen ook onderwerpen uit de filosofie en grondslagen van de afzonderlijke wetenschappen een wetenschapsgebieden (alfa, b~ta, gamma, medisch, technisch) aan bod komen.

Deadline voor registratie: 1 February 2007. Voor meer informatie, zie http://www.nvwf.nl/ en http://www.isvw.nl/voorjaar2007-13.htm.

U wordt tevens van harte uitgenodigd u aan te melden voor het presenteren van een referaat.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.