News and Events: MoL and PhD defenses

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

30 September 2011, PhD defense, Junte Zhang

Candidate: Junte Zhang
Title: System Evaluation of Archival Description and Access
Date: Friday 30 September 2011
Time: 10:00
Location: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, Amsterdam
Promotor: prof. dr. T.H.P.M. Thomassen
Copromotor: dr. ir. J. Kamps

Archieven ontsluiten hun stukken en laten gebruikers zoeken met behulp van archiefbeschrijvingen. Encoded Archival Description (EAD) in Extensible Markup Language (XML) is de technische standaard voor digitale archiefbeschrijvingen. Het wordt nu steeds meer gebruikt om de kloof tussen de tastbare maar soms onvindbare (papieren) stukken in de archieven en digitale objecten op het internet te overbruggen. Deze beschrijvingen zijn toegangen om informatie over, of verwijzingen naar, archiefstukken te kunnen vinden. Typische toegangen zijn diep-hierarchisch qua structuur en beschrijven inhoudelijk soms (kilo)meters aan archief. Junte Zhang onderzocht hoe gebruik gemaakt kan worden van XML-retrievaltechnieken om archieven met EAD-toegangen te ontsluiten. Hij ontwikkelde een systeemevaluatie voor EAD-retrieval om de effectiviteit van de terugvindbaarheid van beschrijvingen in digitale toegangen te meten. Daarnaast bracht hij het informatiezoekgedrag van archiefgebruikers in kaart. Zhang werpt een nieuw licht op de digitale toegankelijkheid van archieven. Hij laat zien dat het verbeteren van de toegankelijkheid nauw samenhangt met evaluatie.

For more information, see http://www.uva.nl/actueel/promoties-oraties/promoties.cfm/ or http://www.illc.uva.nl/Research/Dissertations/.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.