News and Events: MoL and PhD defenses

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

24 September, 2003, PhD defense, mw E.C. Brouwer

Candidate: mw E.C. Brouwer
Title: Imagining metaphors. Cognitive representation in interpretation and understanding.
Date: Wednesday 24 September, 2003
Time: 12:00
Location: Oude Lutherse Kerk, Singel 411, Amsterdam
Promotor: mw. prof. dr. R.J. Bartsch, prof. dr. M.J.B. Stokhof

Poëtische teksten vormen een probleem voor de semantiek. Ze kunnen metaforisch gelezen worden, waarbij de interpretator een eigen domein van verwijzing construeert. Elsbeth Brouwer behandelt verschillende benaderingen van dit probleem, en werkt een alternatief, cognitief model uit om het fenomeen van poëtische interpretatie te verklaren. De interpretator vormt in dat model clusters van in een specifieke context geactiveerde, gerelateerde representaties van eerdere waarnemingen. Brouwer stelt verder dat in de interpretatie van een poëtische tekst een subjectieve, niet-conventionele lezing toelaatbaar en zelfs sociaal wenselijk is. Het gelijkstellen van poëtische interpretatie met vrije verbeelding is volgens haar een op conventies gebaseerde idealisering van kunst.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.