News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

2 October 2021, Open day Amsterdam Science Park, Jeroen Smid

CountVonCount.png
Speaker: Jeroen Smid
Title: Graaf Tel en de drie-en-een-half miljard dollar vraag
Date: Saturday 2 October 2021
Time: 12:15-13:00
Location: Room C1.110, Science Park 904, 1098 XH, Amsterdam

Tellen kunnen we bijna allemaal. Toen ik jong was leerde ik vleermuizen tellen met Graaf Tel. Nu ik wat ouder ben tel ik examens die ik moet nakijken. Maar wat is tellen eigenlijk? En is tellen wel zo kinderlijk eenvoudig als het lijkt? In dit praatje denken we na over de dingen die we tellen en hoe tellen zich verhoudt tot de concepten die we gebruiken. We zullen zien dat tellen met verschillende filosofische puzzels samenhangt en dat het zelfs een verschil van drie-en-een-half miljard dollar kan maken.

For more information, see http://www.amsterdamsciencepark.nl/event/open-dag/ or contact Jeroen Smid at .

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.