News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

23 June 2022, Slotbijeenkomst KNAW Gewaardeerd! programma

1Gewaardeerd-beeldmerk.svg
Date: Thursday 23 June 2022
Time: 12:30-18:00
Location: Het Trippenhuis - Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Wat hebben wetenschappers binnen hun werkomgeving nodig om op betekenisvolle manier over hun vak(gebied) te communiceren? Welke adviezen willen we het ministerie van OCW en Nederlandse kennisinstellingen meegeven om wetenschappers hiervoor beter te faciliteren en waarderen? Welke inzichten heeft het veelomvattende onderzoek hierover opgeleverd en welke wetenschapscommunicatieprojecten zijn er gerealiseerd met een Gewaardeerd!-toekenning?

Dit alles vormt de basis voor de slotbijeenkomst van Gewaardeerd! op donderdagmiddag 23 juni. Deze middag bespreken we de opbrengsten van het afgelopen jaar en werken we gezamenlijk - met alle fysieke én online aanwezigen - aan concrete aanbevelingen voor toekomstbestendige wetenschapscommunicatie. Ook gaan we in gesprek met onderzoekers Erik van Sebille (UU) en Andrea Evers (UL), rector Jeroen Geurts (VU) en Kathleen Ferrier (Unesco) o.l.v. KNAW-lid Peter-Paul Verbeek (UT) over (betere) randvoorwaarden voor wetenschapscommunicatie door wetenschappers.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.