News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

14 February 2008, Colloquium muziekwetenschap, Michiel Schuijer

Speaker: Michiel Schuijer
Title: De open harmonieleer en de kunst van het tellen
Date: Thursday 14 February 2008
Time: 15:30
Location: Zaal 301, Nieuwe Doelenstraat 16, Amsterdam

(dutch only)
Deze lezing gaat over de vraag hoeveel verschillende akkoorden denkbaar zijn in een universum van 12 tonen. Niet dat deze vraag nog op een antwoord wacht. Tussen 1850 en nu hebben onderzoekers degelijke protocollen bedacht voor het classificeren en tellen van deze akkoorden. Maar hun antwoorden lopen uiteen, afhankelijk van de intu~ties over akkoordverwantschap die eraan ten grondslag liggen.

Om die intu~ties gaat het hier - en om de beweegredenen van vooral de muzikaal bezielde onderzoekers: wat heeft een componist of harmonieleraar gemotiveerd om een volledige catalogus aan te leggen van akkoorden tot en met 12 tonen? Vanuit deze invalshoek zullen de akkoordcatalogi van Ernst Bacon (1917), Bruno Weigl (1922), Fritz Heinrich Klein (1925) en anderen bestudeerd en met elkaar vergeleken worden.

Voor meer informatie, zie http://www.hum.uva.nl/mmm/cmw/2007/09/11-oktober-2007-michiel-schuijer.html

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.