News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

21 June 2002, Docentenbijeenkomst Logica voor informatici

Date: Friday 21 June 2002
Time: 10:00-12:00
Location: Vondellaan 202, Utrecht.

Uitnodiging voor docentenbijeenkomst Logica voor informatici

De Open Universiteit en Pearson Education overwegen eenrevisie en heruitgave van het leerboek Logica voor informatici, dat nu ruim tien jaar breed in gebruik is. Hierbij zijn ervaringen en suggesties van gebruikers essentieel. Als aanvulling op een review door Pearson Education organiseert de Open Universiteit daarom een docentenbijeenkomst Logica voor informatici in het studiecentrum Utrecht. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Hans van Ditmarsch (University of Otago) en Josje Lodder (Open Universiteit). Josje Lodder is betrokken bij de revisie van Logica voor informatici.

Tijdens deze bijeenkomst hopen wij met u van gedachten te wisselen over concrete wijzigingen in de huidige opzet van het boek. Met name denken wij aan een aantal ingrijpende veranderingen in de latere delen van het boek, waarin de relatie met de informatica centraal staat.

De bijeenkomst duurt twee uur, en zal beginnen met een kort overzicht, door Hans van Ditmarsch, van een aantal mogelijke richtingen voor de revisie. De bijeenkomst wordt gehouden op 21 juni, van 10 tot en met 12 uur 's ochtends, in het studiecentrum van de Open Universiteit in Utrecht, adres Vondellaan 202, 3521 GZ Utrecht.

Mocht u voorafgaand aan deze bijeenkomst alvast contact willen opnemen met een van de ondergetekenden over wat u die dag aan de orde zou willen stellen, wordt dat zeer op prijs gesteld. Tevens verzoeken we u zich vooraf voor deelname aan te melden bij Josje Lodder, per email of schriftelijk (OU studiecentrum Utrecht).

Het emailadres van Josje Lodder is . Het emailadres van Hans van Ditmarsch is .

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.