News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

10 September 2008, Symposium & Afscheidscollege Dirk Siersma

Date: Wednesday 10 September 2008
Time: 10:30
Location: Utrecht

Symposium Meetkunde ter gelegenheid van het emeritaat van Dirk Siersma

Programma:

  Locatie: Faculty Club Helios
Achter de Dom 7a
Kanunikkenzaal
10:30 - 11:00 Ontvangst met koffie en thee
11:00 - 12:00 Mihai Tibar (Universite de Lille):
Walk in the forest of Milnor fibrations
13:15 - 14:15 Aad Goddijn(Freudenthal Instituut):
"de hooge gekromde blauwe RUIMTE BEN IK"
over de 4e dimensie bij Theo van Doesburg
14:30 - 15:30 Duco van Straten (Johannes Gutenberg-Universität, Mainz):
The algebra and topology of line singularities
  Locatie: Aula Academiegebouw
Domplein 29 te Utrecht
16:15 Afscheidsrede Prof.dr.D.Siersma:
"Leven met Wiskunde"

For more information, mail F.Beukers at .

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.