News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

20 September 2002, VvL themamiddag "Innovatie in het Logica Onderwijs, Zaal 031, Kromme Nieuwegracht 80, Utrecht

Date: 20 September 2002
Location: Zaal 031, Kromme Nieuwegracht 80, Utrecht

De Vereniging voor Logica en Wijsbegeerte der Exacte Wetenschappen (VvL) nodigt u hierbij uit voor een VvL themamiddag over Innovatie in het Logica Onderwijs. Deze gebeurtenis vindt plaats op vrijdag 20 september 2002 in zaal 031, Kromme Nieuwegracht 80, Utrecht. (Let op: gewijzigde locatie!) Kromme Nieuwegracht 80 bevindt zich vlak bij de Dom, op tien minuten loopafstand van Utrecht CS.

Voorlopig programma:
12.00-14.00 Broodjeslunch annex VvL ledenvergadering.
14.00-14.30 Jan van Eijck en Jan Jaspars, `Denkende Machines'.
14.30-15.00 Elias Thijsse, 'Het Voor en Tegen van Logica Onderwijssoftware'.
15.00-15.15 pauze
15.15-15.45 Nico Roos, `The Epistemic Model Checker' (met demo).
15.45-16.15 Michael Moortgat en Willemijn Vermaat, `Software voor Taalkunde Onderwijs' (met demo).
16.15 Gelegenheid voor andere demonstraties.
Hierna afsluiting met een borrel.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. De broodjeslunch wordt u aangeboden door de VvL. In verband met de catering is de lunch echter alleen beschikbaar voor wie zich minstens een week tevoren heeft opgegeven door middel van een email aan ondergetekende, op email adres .

De voorlopige agenda De voorlopige agenda voor de ledenvergadering is als volgt:
* Opening
* Kort verslag van de stand van zaken door het bestuur
* Kasoverzicht
* Voorstel voor bestuurswijziging
* VvL voorstel voor nieuwe activiteiten, met voorlopig keuze uitL:
  -Logica en spel
  -Paradoxen
  -Drogredenen
  -Argumentatie en AI
  -Robots en redeneren
* Wat verder ter tafel komt.

Belangstellenden voor het geven van een demo: neem even contact op.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.