News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

12 October 2009, Henkjan Honing in 'De stelling van': We zijn allemaal muzikale dieren

Date: Monday October 12, 2009
Time: 17:00-
Location: Academisch-cultureel centrum SPUI25, Spui 25-27, Amsterdam.

Tijdens de eerstvolgende editie van de voordrachtenreeks De stelling van ... is het woord aan Henkjan Honing, universitair hoofddocent op het terrein van Muziekcognitie. Hij gaat op maandag 12 oktober in op de stelling ‘We zijn allemaal muzikale dieren'.

Over muzikaliteit bestaan veel misverstanden. Mensen die zichzelf amuzikaal vinden, zeggen dat ze geen ritmegevoel hebben of niet zuiver kunnen zingen. Een zingende vogel of een op de maat dansende kaketoe vinden ze echter al snel ‘muzikaal'. Maar kunnen dieren wel muzikaal zijn en wat is muzikaliteit eigenlijk?

De toegang is vrij. U dient zich wel van te voren aan te melden. Voor meer informatie, zie http://www.science.uva.nl/actueel/nieuws.cfm/E0B0A7B2-1321-B0BE-68C7AD498A41BF51 en http://www.science.uva.nl/actueel/Agenda.cfm/C806D906-1321-B0BE-68CAD58FF96CEFB3

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.