News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

8 November 2011, De wetenschap in debat, Jan van Eijck, Pieter Adriaans

Speaker: Jan van Eijck, Pieter Adriaans
Title: Wat is de essentie van informatie?
Date: Tuesday 8 November 2011
Time: 17:00-19:00
Location: Spui 25-27, Amsterdam

(dutch only)
Informatietechnologie heeft onze wereld binnen enkele decennia onherkenbaar veranderd op technisch en sociaal gebied. Het is niet uitgesloten dat hiermee gaandeweg zelfs de manier waarop wij zelf als mensen functioneren zal veranderen.

Maar informatie is tegelijkertijd een fundamenteel zuiver wetenschappelijk thema dat door de hele universiteit speelt. Daarbij ontstaan telkens nieuwe onderzoekslijnen, vanaf bèta disciplines als informatica, wiskunde, en natuurkunde tot de verste einders van alfa en gamma. Wat bij al deze ontwikkelingen echter nog steeds niet is gelukt is de ontwikkeling van een algemeen aanvaarde integrerende visie op wat de essentie van informatie nu eigenlijk is.

Voornamelijk twee visies zijn in strijd met elkaar: informatie als een berekenbare grootheid, en kwalitatieve betekenisvolle informatie zoals wij die bijvoorbeeld overdragen in conversatie. Twee prominente vertegenwoordigers van beide visies zullen proberen scherp te krijgen wat de belangrijkste vragen zijn, welke verschillende antwoorden er zijn, en of er misschien toch een modus vivendi bestaat die meer is dan een beleefd compromis.

Een debat met medewerking van Jan van Eijck en Pieter Adriaans onder leiding van Johan van Benthem.

Voor meer informatie, zie http://www.spui25.nl/spui25/programma.cfm/43660CEB-08DA-442D-9437D3D9CD410B02

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.