News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

16 January 2012, Stand van de wetenschap, John Michon en Henkjan Honing

Speaker: John Michon en Henkjan Honing
Title: Over tijd en muziek
Date: Monday 16 January 2012
Time: 20:00-22:00
Location: Spui 25-27, 1012 WX, Amsterdam

(Dutch only)
Tijd is onlosmakelijk verbonden met muziek en is eveneens een centrale notie in de muziekcognitie, de studie naar de manier waarop muziek door de hersenen wordt verwerkt. Cognitiewetenschappers doen onderzoek naar mentale processen zoals kennisverwerving en -verwerking door het menselijk brein. Juist omdat muziek met onze cognitieve functies speelt, zijn deze wetenschappers muziek als onderzoeksobject in de loop der jaren steeds interessanter gaan vinden - zeker naarmate de computer en nieuwe technieken het makkelijker maakten theorieën over muziek toetsbaar te maken. In deze aflevering van 'Stand van de Wetenschap' bieden John Michon en Henkjan Honing een inkijkje in de ontwikkelingen binnen de muziek- en cognitiewetenschap, aan de hand van verschillende onderzoeken naar de notie tijd in de muziek.

For more information, see http://www.spui25.nl/spui25/programma.cfm/43709F9E-C3AE-44D4-B42ACD3CA472AC4E

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.