News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

26 January 2012, Geesteswetenschappen presenteert, Bart de Boer

Speaker: Bart de Boer
Title: Evolutie van spraak: het raadsel van de keelzakken
Date: Thursday 26 January 2012
Time: 13:15
Location: Spui 25-27, 1012 WX, Amsterdam

(Dutch only)
Taal is essentieel voor de mens. Mensen zijn de enige diersoort met taal en essentikle dingen die ons mens maken, zoals samenwerking, cultuur en wetenschap zouden niet mogelijk zijn zonder taal. Wetenschappers zijn daarom zeer geonteresseerd in hoe taal gekvolueerd is. Het enige aspect van taal waar fossiel bewijs voor is, is spraak. Deze presentatie behandelt een onderdeel van dat fossiele bewijs: het verdwijnen van de keelzak.

Keelzakken zijn grote zakken die verbonden zijn met het spreekkanaal. Alle apen hebben keelzakken, behalve de mens. Waarom zijn die keelzakken bij de mens verdwenen en heeft dat iets met spraak te maken? Deze vragen worden beantwoord en er kan zelfs gezegd worden hoe lang geleden dit allemaal gebeurd is.

De lezing van Bart de Boer wordt ingeleid door prof. dr. Paul Boersma.

For more information, see http://www.spui25.nl/spui25/programma.cfm/8E8CA761-2F20-43B5-AD2B7B3F6349055E

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.