News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

13 April 2012, Keerpunten in de Geesteswetenschappen

Date: Friday 13 April 2012
Time: 10:00-16:30
Location: Aula, University of Amsterdam, Singel 411, Amsterdam
Costs: none

Deze dag met colleges geeft een inspirerende en toegankelijke inleiding tot de belangrijkste keerpunten binnen de humaniora. Het is een veelomvattend overzicht van waar de geesteswetenschappen ons gebracht hebben, opgehangen aan de belangrijkste centrale inzichten en de ontdekkingen die daartoe geleid hebben. De samenhang tussen de verschillende wetenschapsgebieden als historische wetenschappen, taalkunde, muziekwetenschap, literatuurwetenschap en mediastudies, komt uitgebreid aan de orde. Kortom, wat is de betekenis van de geesteswetenschappen voor de wereld?

Deze middag wordt afgesloten met een forumdiscussie over de waarde van Geesteswetenschappen nu en in het verleden en hoe deze zich verhouden tot bijvoorbeeld de natuur- en gedragswetenschappen. Het publiek is van harte uitgenodigd hierover mee te praten.

For more information, see http://www.uva.nl/actueel/agenda.cfm/5A6AB394-876A-4617-9FFF3CF7CF14AC04.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.