News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

12 October 2001, Oration Frank Veltman and Michiel van Lambalgen

Date: Friday 12 October 2001
Time: 14:30
Location: Aula der Universiteit, Singel 411, Amsterdam

Vrijdag de 12e oktober 2001, des namiddags om 2.30 uur, zullen de Hooggeleerde Heren dr. F.J.M.M. Veltman, benoemd tot Hoogleraar in de Logica en Cognitiewetenschap, & dr. M. van Lambalgen, benoemd tot Hoogleraar in de Logica en Cognitiewetenschap, hun hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede in de Aula der Universiteit, Singel 411, hoek Spui.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.