News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

15 March 2004, Maagdenhuis op maandag

Speaker: Rens Bod
Title: De unificatie van taal, beeld en muziek
Date: Monday 15 March 2004
Time: 17:30-18:00
Location: Maagdenhuis, Spui 21, Amsterdam
Costs: Free

Maagdenhuis op Maandag

Formule

De ronde tafel van de rector:
Elke eerste maandag van de maand zijn er gesprekken onder leiding van rector magnificus prof. mr. Paul F. van der Heijden: 'De ronde tafel van de rector'. Aan de tafel becommentariëren gasten van binnen en buiten de universiteit onderwerpen uit de actualiteit.

Korte berichten van het kennisfront:
De universiteitshoogleraren van de UvA - Johan van Benthem, Ad Lagendijk, Bernard van Praag, Abram de Swaan en Karel van Wolferen - treden de andere maandagen op als gastheren. Wekelijks verzorgen zij 'Kort bericht van het kennisfront'. De universiteitshoogleraren of door hen uitgenodigde gastsprekers nemen in een korte voordracht een bijzondere ontwikkeling in de wetenschap onder de loep en leggen deze bloot voor niet-specialisten.

De diversiteit aan thema's is groot; elke week weer zetten de wetenschappers van de UvA hun tanden in de actualiteit. Voor studenten, medewerkers en stadsbewoners die de wetenschappelijke trends achter de krantenkoppen willen, de toekomst achter het beleid. Na afloop van de voordrachten en discussies is er gelegenheid voor een informele gedachtewisseling over het thema met de sprekers, gastheren en andere aanwezigen. De bijeenkomsten zullen doorlopen tot in juni van dit jaar.

Deze week

Taal, muziek en beeld lijken essentieel verschillend. Toch is er ook een opvallende overeenkomst. Bij het waarnemen van talige, muzikale en visuele stimuli vindt een structureringsproces plaats dat het best kan worden omschreven als een boom met vertakkingen. Dit doet de vraag rijzen of er een onderliggend model voor perceptie bestaat dat de waargenomen structuur kan voorspellen voor sensorische invoer in het algemeen - of deze nu talig, muzikaal of visueel is. Rens Bod, onderzoeker aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA, zal deze vraag in zijn voordracht bevestigend beantwoorden.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.