News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

13 March 2005, Paradisolezingen in 2005, Johan van Benthem

Speaker: Johan van Benthem
Title: 'Converseren is rekenen', Informatiestroom voor oplettende mensen
Date: Sunday 13 March 2005
Time: 11:00-13:00
Location: Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam

(Dutch only)
Informatie stroomt zodra we taal gebruiken, of andere handelingen verrichten waaruit voor anderen 'iets valt af te lezen'. Het doseren van die stroom is de sleutel tot effectief sociaal handelen - waar alles draait om verschillen in kennis, geheimhouding, en discretie. Dit soort verschijnselen zijn goed te modelleren met moderne logische technieken, met een scheutje inspiratie uit de informatica. Want communicatie lijkt erg op programmeren van taalhandelingen. Een indruk van hoe dit werkt en waar nu de grens ligt.

For abstracts and more information, see http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_68HEUU .

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.