News and Events: Upcoming Events

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

15 March 2005, Logica Symposium: Waarheid in Taal

Date: Tuesday 15 March 2005
Location: Trippenhuis (KNAW)
Target audience: Iedereen met een interesse in logica
Costs: E 5,- (incl. lunch en borrel)

(dutch only)
Hoe universeel is taal? Die vraag kunnen we figuurlijk bekijken: wat hebben alle talen gemeen? Wat is de overeenkomst tussen mensentaal en robottaal? Of we bekijken hem letterlijk: hoe praat je met buitenaardse wezens? Als we bij dit soort vragen iets doorgraven en net onder het oppervlak kijken, zien we al gauw dat er logica in verborgen ligt. Logica steekt bij veel vakgebieden de kop op.

Het symposium "Waarheid in Taal" van 15 maart 2005 zal vanuit vakgebieden zo divers als filosofie, informatica en logica licht op deze vraagstukken laten vallen. Onderzoekers, alumni en studenten worden van harte uitgenodigd om sprekers uit het hele land hun verrassende kijk op de zaak uit de doeken te zien doen.

Plaats van het gebeuren is het Trippenhuis van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) in Amsterdam. Het programma omvat 5 sprekers, een lunchbuffet en een borrel. De organisatie is in handen van de Natuurwetenschappelijke Studievereniging Amsterdam, in samenwerking met de Vereniging voor Logica. De entreeprijs bedraagt E 5,-. Inschrijven is verplicht. Er kunnen 150 mensen deelnemen.

Zie voor meer informatie http://www.science.uva.nl/~waarheid/

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.