News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Uitnodiging tot indiening van subsidieaanvragen

Uitnodiging tot indiening van subsidieaanvragen
Het gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen (GBE) van NWO nodigt onderzoekers in de disciplines astronomie, informatica en wiskunde hierbij uit om onderzoeksvoorstellen in te dienen in het kader van de projectruimte voor de Open Competitie 2001. Het betreft:

  • onderzoeksvoorstellen zonder programmatische randvoorwaarden, eventueel inclusief de voor het onderzoek benodigde apparatuur.
  • onderzoeksvoorstellen op het terrein van drie informatica-prioriteitsthema's, eventueel inclusief de voor het onderzoek benodigde apparatuur.
  • investeringsvoorstellen voor apparatuur tussen de kf 100 en Mf 2.

De deadline is 1 februari 2001. Onderzoekers in de natuurkunde kunnen hun voorstel indienen bij FOM, volgens de richtlijnen die FOM daarbij hanteert. Meer informatie is te vinden in de aparte Call for Proposals (als PDF-file), en tevens op de NWO/EW- en FOM websites.

ILLC leden die een voorstel willen indienen worden verzocht Peter Blok hiervan op de hoogte te brengen.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.