News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

2e ronde Vernieuwingsimpuls

2e ronde Vernieuwingsimpuls
De 2e ronde Vernieuwingsimpuls wordt versneld uitgevoerd. De UvA mag in deze ronde 16 aanvragen indienen.

Zoals als eerder meegedeeld heeft NWO besloten de tweede tranche Vernieuwingsimpulsgelden vervroegd en verhoogd ter beschikking te stellen. Gezien onze uitermate goede ervaringen in de eerste ronde is het aanbevelingswaardig goed na te denken hoe wij de inhoud van deze ruif verder op onze bordjes terecht kunnen doen komen.

Het slechte nieuws is dat de randvoorwaarden zijn aangescherpt. Zo is onder meer de volgende (nieuwe!) passage in de brochure opgenomen:

"Met de voordracht van een kandidaat geeft de universiteit tevens aan bereid te zijn deze bij toekenning van een Vernieuwingsimpuls premie als wetenschapper bij deze universiteit aan te stellen. Voort impliceert dit ook dat de betreffende universiteit de kandidaten na afloop opneemt in de vaste wetenschappelijke staf, tenzij de evaluatie in het voorlaatste jaar negatief uitvalt".

Een andere wijziging is de grotere nadruk op bewezen ervaring met het formuleren en uitvoeren van een onderzoekprogramma. Dit was m.i. in de vorige ronde impliciet reeds een belangrijk criterium, gelet op het feit dat zich onder de gelukkigen veel onderzoekers met veel ervaring bevonden (KNAW-fellows en dergelijke). Een derde noviteit is de mogelijkheid om aanbevelingsbrieven in het Engels toe te voegen.

Ten overvloede: het betreft projecten uit te voeren door een jonge, veelbelovende, gepromoveerde en en verder zijn/haar sporen reeds verdiend hebbende onderzoeker die leiding kan geven en wetenschappelijk risico wil nemen. Omvang per project: ongeveer Mf 1.5 (zegge anderhalfmiljoen gulden), uit te geven in 5 jaar.

De aanvragen, die relatief bescheiden van omvang kunnen zijn, moeten bij de FNWI op 8 januari 2001 ten burele gearriveerd zijn en bij de FGW op 11 december 2000.

Indien u een kandidaat heeft, laat het Martin Stokhof of mij z.s.m. weten. Wij zijn gaarne behulpzaam bij het uitwerken van de plannen en begroten van het budget. Voor informatie en de orginele call kunt u ook bij mij terecht.
Peter Blok

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.