News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Academische Jaarprijs: Battle of the Universities

Beste collega's,

Graag attendeer ik jullie op de Academische Jaarprijs van NRC Handelsblad ("Battle of the Universities"). Vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek. Teams van studenten en onderzoekers van de 14 Nederlandse universiteiten worden uitgedaagd het maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderzoek op een onorthodoxe maar begrijpelijke manier onder de aandacht van een breed publiek te brengen.

Deelnemende teams worden geacht een plan op te stellen voor de vertaling van wetenschappelijk onderzoek uit het afgelopen academisch jaar (2004-2005), bekroond of gepubliceerd als doctoraalscriptie, proefschrift, boek, artikel in een wetenschappelijk tijdschrift. De teams moeten bestaan uit tenminste twee personen, en voor de helft bestaan uit studenten.

Inzendingen dienen via de decaan (p/a I. van Loon) te verlopen. De decaan dient de inzendingen uiterlijk 1 november a.s. aan de rector van de UvA te bezorgen.

Voor informatie: zie http://www.academischejaarprijs.nl/ of neem contact op met Ingrid van Loon (6090/)

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.