News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Akademie Colloquia 2007 KNAW (Deadline: 1 March 2006)

Doel: het bijeenbrengen van een selecte groep wetenschappelijk onderzoekers uit binnen- en buitenland op een actueel thema.

Subsidie/beurs: de KNAW biedt financiële en logistieke ondersteuning bij de organisatie van ten hoogste zes kwalitatief hoogwaardige wetenschappelijke colloquia per jaar met maximaal vijftig deelnemers.

De bijdrage van de Akademie in het exploitatietekort van het Colloquium bedraagt maximaal 16.000 euro per Colloquium. Voor de organisatie van een aansluitende master class van ten hoogste twee dagen met promovendi is een additionele bijdrage van maximaal 3.500 euro per dag beschikbaar, indien er minimaal vijftien promovendi aan deelnemen. Daarnaast levert het Bureau van de Akademie kosteloos organisatorische en administratieve bijstand aan de organisator van het Colloquium.

Meer informatie over criteria en aanvraagformulieren: http://www.knaw.nl/cfdata/subsidies/subsidie_detail.cfm?orgid=1 of
Martine wagenaar
tel. 020-5510747

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.