News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Call for proposals Cognitie - Advanced Studies

(dutch only)
De NWO Programmacommissie Cognitie wil u via deze weg attenderen op de start per 22 maart 2006 van de aanvraagronde voor Advanced Studies Initiatieven in het kader van het NWO Programma Cognitie. Het doel van deze Advanced Studies is het bijeenbrengen van actieve, trendsettende Nederlandse en buitenlandse cognitieonderzoekers in een intensieve, interactieve setting om op die manier nieuwe doorbraken op specifieke thema's binnen de cognitiewetenschappen te bereiken. Een Advanced Studies Initiatief kan verschillende vormen aannemen, waarbij de gevraagde subsidie mag vari~ren tussen de 15.000 en 50.000 Euro.

De sluitingsdatum van deze subsidieronde is vastgesteld op 12 juni 2006, om 12.00 uur. Op deze wijze is het mogelijk om de beoordelingsprocedure en de toewijzing van de subsidies medio juli 2006 af te ronden. De aanvragen moeten digitaal worden aangeleverd via het elektronische aanvraagsysteem IRIS. Dit indienen kan vanaf de NWO website. Het programma is toegankelijk voor medewerkers van Nederlandse instellingen voor wetenschappelijk onderzoek inclusief door NWO erkende instituten.

Voor de tekst van de officiele oproep, zie http://www.nwo.nl/subsidiewijzer.nsf/pages/NWOA_6N5CCX?Opendocument. Voor meer informatie, zie de NWO Cognitie website op http://www.nwo.nl/cognitie of neem contact op met het programmabureau op .

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.