News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Smart Mix: Nieuw initiatief van EZ, OCW, SenterNovem en NWO

Smart Mix

Antwoord op maatschappelijke en economische vraagstukken

Het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek behoort wereldwijd tot de top. Ondernemingen en maatschappelijke instellingen kunnen hier veel meer van profiteren bij het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. De Smart Mix wil op dit vlak een doorbraak forceren.

Smart Mix is een nieuw subsidieprogramma met een jaarlijks budget van € 100 miljoen. Het programma stimuleert samenwerking tussen ondernemingen, maatschappelijke instellingen en kennisinstellingen.

Consortia van gebruikers van kennis (ondernemingen, organisaties e.d.) kunnen samen met kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen) een programmavoorstel indienen.

Een voorstel is van wetenschappelijke topkwaliteit en draagt tegelijkertijd bij aan de ontwikkeling van innovatieve producten en processen op gebieden waar kansen liggen voor Nederland in maatschappelijk en economisch opzicht.

Grensverleggend

Smart Mix biedt kansen voor maatschappelijk en ondernemend Nederland om, meer dan voorheen, aan de slag te gaan met beschikbare kennis. Als bepaalde kennis niet voorhanden is, stimuleert Smart Mix de uitvoering van grensverleggend onderzoek op dit gebied. Het gaat om excellent wetenschappelijk onderzoek waarbij kennisinstellingen, bedrijven en/of maatschappelijke organisaties de handen ineen slaan. Een aanpak gericht op focus en massa in het wetenschappelijke onderzoek.

Smart Mix is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De uitvoering ligt in handen van het Smart Mix secretariaat, opgericht en bemenst door SenterNovem en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Planning

Consortia kunnen tot 1 september 2006 hun eerste verkorte projectvoorstel indienen bij het Smart Mix secretariaat. Voor de uitgewerkte programmavoorstellen geldt 1 december 2006 als uiterste inleverdatum.

Website

Binnenkort vindt u op de website http://www.smartmix.nl/ de benodigde informatie om een programmavoorstel in te dienen. Belangstellenden kunnen voor advies en ondersteuning bij het opstellen van een programmavoorstel contact opnemen met het Smart Mix secretariaat. Voorlopig gelden hiervoor twee telefoonnummers:

SenterNovem: (070) 373 53 19
NWO: (070) 344 07 11

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.