News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

NWO Cognitie en Gedrag

(dutch only)
Programma: NWO Cognitie en Gedrag
Titel oproep: Advanced Studies Initiatief 2006
Deadline: 12 juni 2006 om 12.00 uur
Budget: 250.000 Euro. De gevraagde subsidie mag variëren tussen de 15.000 en 50.000 Euro.

Op diverse plaatsen zien we interdisciplinaire instituten en programma's die fundamentele thematiek ontwikkelen die door diverse traditionele disciplines wordt gedeeld. Om dit soort ontwikkelingen te doen gedijen is van groot belang dat creatieve wetenschappers uit diverse betrokken vakgebieden met regelmaat in diepgaand contact komen. En dat op welgekozen strategische onderzoeksthema's die soms ook agendabepalende Nederlandse specialiteiten kunnen worden in een internationale context. Het Advanced Studies format is hiervoor uiterst geschikt, met welgekozen projecten van een passende omvang of langer lopende thema's met een zekere continuïteit.

Voor nadere informatie en documentatie, zie de NWO oproep (PDF) of neem contact op met Mw. dr. E. Hoogland (telefoon: +31 (0)70 344 08 58, e-mail: ) of Mw. drs. A. Dijkstra (telefoon: +31 (0)70 344 07 36 / +31 (0)70 344 08 36, e-mail:

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.