News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

New NWO Research programme: Interactive Multimodal Information
Extraction (IMIX)

Het onderzoeksprogramma Interactieve Multimodale Informatie Extractie (IMIX) is een gezamenlijk initiatief van het Gebiedsbestuur Geesteswetenschappen en het Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen en maakt deel uit van het thema Digitalisering en Informatisering uit de NWO Strategienota Thema's met Talent.

Het IMIX programma heeft als doel het vergroten van de strategisch-fundamentele kennis op het gebied van de Nederlandse taal- en spraaktechnologie en de toepassing daarvan binnen multimodale en/of multimedia systemen. Voor de uitvoering van het IMIX programma heeft de programmacommissie een aantal strategische en thematische prioriteiten vastgesteld, die uitgebreid in de Call for Proposals staan beschreven. Deze prioriteiten zullen als basis dienen voor de beoordeling.

For more information and a Call for Proposals (also in english), see http://www.nwo.nl/imix/.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.