News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Fulbright Center: bursaries for PhD students

[Dutch only]
Jaarlijks stelt het Fulbright Center een aantal beurzen beschikbaar voor promovendi verbonden aan Nederlandse universiteiten of onderzoeksinstituten. De beurs is bedoeld voor het doen van onderzoek of het volgen van gespecialiseerde cursussen aan een Amerikaanse universiteit voor een periode van minimaal drie en maximaal zes maanden. De beurs bedraagt $ 1.000 per maand. De toekenning vindt plaats op grond van een advies van NWO. Het bestuur van het Fulbright Center kent de beurs toe.

Deadline: Sunday 1 December 2013. For more information, see http://www.fulbright.nl/programmas/fulbright-programma/

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.