News and Events: Funding, Grants and Competitions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

NWO Onderzoeksbeurs "Wiskundeleraar in Onderzoek"

[Dutch only]

Het programma STEM Teacher Academy heeft via het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen onderzoeksbeurzen voor enthousiaste wiskundedocenten beschikbaar gesteld. Deze financiering is alleen voor wiskundeleraren aan Nederlandse middelbare scholen die graag hun kennis willen opfrissen. Dit kan door middel van één dag per week (voor 6 tot 12 maanden) onderzoek uit te voeren bij een wiskunde-instituut met betrekking tot fundamenteel, toegepast of didactisch onderzoek.

Deadline: 4 oktober 2016 14:00

Voor meer informatie, zie http://www.nwo.nl/financiering/onze-financieringsinstrumenten/ew/

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.