News and Events: Miscellaneous

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Wednesday 6 December, Presentation Teaching Institute

Wednesday 6 December, Presentation Teaching Institute
Location: zaal A, gebouw A
Date and Time: Wednesday December 6h, 13.30-17.00

Aan de betrokkenen bij het owi-I
Graag herinner ik u aan de bijeenkomst van woensdag aanstaande 13.30-17.00 in zaal A van gebouw A. Na de toespraken van Sijbolt Noorda en Andre Schram zullen de opleidingsdirecteuren Jan Bergstra, Frans Groen en Rik Maes hun visie geven op de toekomst van onze opleidingen. In de daarna volgende workshops is uw inbreng van wezenlijk belang voor de nadere uitwerking van de vernieuwingen in ons onderwijs.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.