News and Events: Miscellaneous

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Friday 8 and 15 december, Course Projectmanagement for Promovendi

Friday 8 and 15 december, Course Projectmanagement for Promovendi
Note: this course is given in dutch!

Veel promovendi vinden het moeilijk hun onderzoek goed te plannen. Zij krijgen hier weinig vat op en lopen daardoor kans op vertragingen. In de tweedaagse training Projectmanagement voor promovendi staat deze, meer procesmatige kant van het promotieonderzoek centraal. Door kennis van projectmatig werken en time management leer je grip krijgen op deze kant van je onderzoek. Je leert beter om te gaan met tijd, planning, deadlines en beslismomenten. Ook wordt er aandacht besteed aan het maken van een goede afstemming van taken en verantwoordelijkheden met de omgeving.

Het Loopbaan Advies Centrum van de UvA organiseert een training:
Doelgroep: Promovendi aan de UvA, in het eerste of tweede jaar van hun onderzoek
Tijd: Vrijdag 8 en 15 december 2000, 9.30-17.00 uur
Plaats: Zaal 2.04, Service- en Informatiecentrum, Binnengasthuisstraat 9
Kosten: Fl. 50,- (worden door ILLC vergoed)
Aantal deelnemers: Min. 6 en max. 10
Inschrijving: (deelname op basis van datum inschrijving) per e-mail: sdvtraining@bdu.uva.nl o.v.v. "Projectmanagement promovendi"
Informatie: Ans Rekers, tel: 5252469, email: a.rekers@bdu.uva.nl

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.