News and Events: Miscellaneous

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Bericht van overlijden Karen Kwast

Zaterdag 12 maart bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van onze voormalige collega Karen Laura in 't Veld - Kwast.

Karen is als AIO actief geweest in de beginperiode van het ILLC - destijds nog het ITLI. Na een dubbele studie Wijsbegeerte en Wiskunde heeft zij in de periode 1986 - 1992 onderzoek verricht op het gebied van de Logische gegevensbanken en de realisatie daarvan via Relationele Gegevensbanken. Na haar promotie op 3 maart 1992 is zij verhuisd naar de afdeling Wijsbegeerte van de UvA.

In haar persoon heeft zij op uitstekende wijze inhoud gegeven aan de samenwerkingsgedachte tussen Wiskunde, Logica, Informatica en Wijsbegeerte waarop het ILLC op berust.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.