News and Events: Miscellaneous

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

9 June 2005, Colloquium Muziekwetenschap

Title: Tussenstanddebat over de toekomst van de muziekwetenschappen
Date: Thursday 9 June 2005
Time: 15:30
Location: Zaal 101A, Universiteitstheater, Amsterdam

Dit onderzoekscolloquium is het vijfde in een reeks open debatten over de stand van zaken en mogelijke toekomstscenario's voor de muziekwetenschappen. Aan de hand van de in eerdere colloquia gepresenteerde inleidingen wordt deze keer de tussenstand opgenomen. De panelleden zijn Rokus de Groot, Wim van der Meer, Sander van Maas, Jacques Boogaart en Henkjan Honing (allen van de leerstoelgroep muziekwetenschap, UvA). Henk Borgdorff (lector Kunsttheorie & Onderzoek AHK) zal als gespreksleider fungeren.

Aanvullende informatie is te vinden op http://www.hum.uva.nl/mmm/debat/ en http://www.musicology.nl.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.