News and Events: Open Positions

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.

Vacancy for assistant professor at ILLC

(Nederlands volgt Engels)

Faculty of Science:

The Universiteit van Amsterdam (UvA) is one of the leading institutions for higher education in Europe. It participates in international science networks, collaborating with major universities throughout the world. The Faculty of Science consists of four departments, with 1,500 employees including researchers, lecturers, 150 full- and part-time professors operating in eleven research institutes. Each institute has its own research programme that is financed by the faculty, the national research council NWO, the government, EU and private enterprises.

Institute for Logic, Language and Computation:

The Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) is an interdisciplinary research institute of the University of Amsterdam, in which researchers from the Faculty of Science and the Faculty of Humanities collaborate. ILLC's central research area is the study of fundamental principles of encoding, transmission and comprehension of information. Emphasis is on natural and formal languages, but other information carriers, such as images and music, are studied as well. The ILLC takes part in the teaching programs of mathematics, computer science, artificial intelligence, philosophy and linguistics.

Within the ILLC there is a vacancy for an

Assistant Professor (Universitair docent) in Computational Logic
Full-time (38 hours a week)
Vacancy number PZ FNWI A-071

Job profile

The ILLC invites applications for a tenure track position at the assistant professor level. Candidates from all areas on the borderline of logic and computer science will be considered. For example, both specialists in algorithmics, and researchers in logic programming, automated theorem proving, or computational semantics are invited to apply. The candidate is expected to open up a new research line and to acquire external funds for it.

Teaching duties include undergraduate teaching in the bachelor program of artificial intelligence, where the course in logic programming is one of the main responsibilities. At the master level teaching duties will depend on the research interests of the succesful applicant.

Requirements

Applicants must have a Ph.D. in a relevant discipline, a demonstrated record of excellence in research, and a strong commitment to teaching. Experience in writing research proposals will be considered an advantage. Knowledge of Dutch is not a prerequisite, but candidates are expected to master the Dutch language to a sufficient degree to be able to teach in Dutch within two years after being hired.

Information

Anyone interested in this position is invited to contact the scientific director of ILLC, Prof. dr F. Veltman, at or +31 20 525 4564. More information about ILLC can be found at http://www.illc.uva.nl/.

Appointment

The appointment is initially for a period of two years, to become tenured upon proven suitability. The gross salary will be between minimum € 2.934 (scale 12),- and € 4.580,- (scale12), based on a full-time employment, according to the Netherlands salary scales for academics and depending on qualifications and experience.

Job application

Application letter, quoting job reference number and marked ?strictly confidential? (in the upper left-hand corner of the envelope) should include a curriculum vitae (with publication list). The application should be sent to the Personnel Department, to the attention of Ms. A. Crajé, personnel advisor, Universiteit van Amsterdam, Faculty of Science, Kruislaan 404, 1098 SM Amsterdam, the Netherlands. Applications by e-mail will also be accepted ().

The closing date for application is 15 October 2004.


Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica:

De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) neemt op haar onderzoeksterreinen een vooraanstaande plaats in en participeert in een aantal internationale samenwerkingsverbanden met zowel universiteiten als het bedrijfsleven. De faculteit bestaat uit vier afdelingen verdeelt in elf onderzoeksinstituten en telt circa 2.000 studenten en meer dan 1.500 medewerkers en is gehuisvest op verschillende locaties.

Institute for Logic, Language and Computation:

Het ILLC is een interdisciplinair onderzoeksinstituut dat deel uitmaakt van de FNWI en de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGW) van de UvA. Het centrale onderzoeksthema in het ILLC betreft de codering, overdracht en verwerking van informatie. De nadruk ligt daarbij op het onderzoek van natuurlijke en formele taal, maar ook andere informatiedragers zoals beeld en muziek zijn onderwerp van studie. Het ILLC is betrokken bij de opleidingen wiskunde, informatica, kunstmatige intelligentie, wijsbegeerte en taalkunde.

Het ILLC zoekt een:

Universitair Docent Computationele Logica v/m
Voor 38 uur per week
Vacaturenummer PZ FNWI A-071

Functie inhoud

De gezochte universitair docent doet onderzoek op het grensgebied tussen logica en informatica. Binnen dit gebied zijn verschillende specialisaties mogelijk. Onder andere onderzoekers werkzaam op het gebied van algoritmiek, logisch programmeren, automatisch stelling bewijzen, en computationele semantiek worden uitgenodigd om te solliciteren. Van kandidaten wordt verwacht dat zij vorm geven aan een nieuwe onderzoekslijn en daar externe onderzoeksfondsen bij verwerven.

Het zwaartepunt van de onderwijstaken van betrokkene ligt binnen de opleiding Kunstmatige Intelligentie. In de bacheloropleiding hiervan verzorgt de universitair docent het onderwijs op het gebied van de logica en logisch programmeren. Op masterniveau sluit het te verzorgen onderwijs aan op de onderzoeksspecialisatie van de kandidaat.

Functie eisen

Een promotie in een relevant vakgebied en een excellente staat van dienst op het gebied van onderzoek zijn vereist. De kandidaat heeft ervaring met onderwijs en een sterke betrokkenheid bij onderwijszaken. Ervaring in het schrijven van onderzoeksvoorstellen en de werving van subsidies strekt tot aanbeveling.

Inlichtingen

Meer informatie over het ILLC kunt u vinden op http://www.illc.uva.nl/. Voor informatie over de functie kunt u zich richten tot de wetenschappelijk directeur van het ILLC, Prof. dr F. Veltman, telefoon 020-5254564, e-mail .

Aanstelling

Aanstelling geschiedt in tijdelijke dienst bij de FNWI voor de duur van 2 jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het bruto salaris bedraagt afhankelijk van ervaring bij aanvang van het dienstverband minimaal € 2.934,- (schaal 11) en maximaal € 4.580,- (schaal 12) per maand op basis van volledige werktijd (38 uur).

Sollicitatie

Uw schriftelijke sollicitatie inclusief een curriculum vitae en ?strikt vertrouwelijk? in de linker bovenhoek van de envelop, kunt u vóór 15 oktober 2004 richten aan de Dienst Personeelszaken, t.a.v. mevrouw A. Crajé, Universiteit van Amsterdam, Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Kruislaan 404, 1098 SM Amsterdam of per e-mail naar

De sluittermijn voor sollicitaties is 15 Oktober 2004.

Please note that this newsitem has been archived, and may contain outdated information or links.