Instituut voor Taal, Logika en Informatie (ITLI) Series (1986-1987)

ITLI-1987-05:
Víctor Sánchez Valencia Traditional Logicians and de Morgan's Example