Technical Notes (X) Series

X-1991-12:
Herman Hendriks Flexibele Categoriale Syntaxis en Semantiek: de proefschriften van Frans Zwarts en Michael Moortgat